Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Fitness- en sportclubs kunnen met nieuwe green audit tool duurzaamheidsprestaties verbeteren

Gepubliceerd op: 21 november 2023

Naast de onafhankelijke keurmerken en programma’s die SMK voert, zet SMK zich daarbuiten ook in voor het verduurzamen van producten en bedrijfsvoering. SMK is sinds 2023 betrokken bij een Europees project in het Erasmus+ Programma voor verduurzaming van fitness centers en sportclubs. De eerste stap hierin is gezet: er is een self-assessment tool gelanceerd om bedrijven in de sector te ondersteunen bij het verbeteren van duurzaamheidsprestaties.

Dit instrument is ontwikkeld op initiatief van EuropeActive, samen met fitness- en sportclubs in verschillende Europese landen. SMK maakt deel uit van het consortium  (samenwerkingsverband) van het Green Audit-project.

Inzicht en kennis delen

De tool werkt met een vragenlijst, die inventariseert welke maatregelen een fitness- of sportclub heeft genomen op het gebied van onder andere: klimaat, energie-, waterbesparing en vermindering van afval. Op basis hiervan ziet het bedrijf een evaluatie van de eigen duurzaamheidsprestaties ten opzichte van vergelijkbare clubs (benchmark). De tool nodigt de deelnemers uit hun best practices te delen, met als doel deze binnen de sector te verspreiden.

Advies voor verduurzaming

Uiteindelijk geeft de tool advies over verdergaande stappen voor verduurzaming. Een deelnemer ontvangt bovendien een rapport en een ‘self-assessment certificaat’, met de behaalde score in een ranking van A t/m G. De tool is bedoeld als hulpmiddel voor bedrijven om ze te ondersteunen bij hun verduurzaming, het is dus in de vorm van een eigen beoordeling.  Het is nadrukkelijk geen vervanging van een inspectie door een professionele auditor en evenmin een onderbouwing van een duurzaamheidsclaim van een bedrijf. Het Green audit-instrument kan dienen als een opstap naar een compleet certificatieprogramma voor de sector op de lange termijn.

Expertise SMK

De deskundigheid van SMK op het gebied van onafhankelijke duurzaamheidscertificering vult de kennis en expertise van de sectorleden in het consortium  aan. Ook is SMK lid van het kwaliteitsteam van het project.

De komende maanden werkt het consortium aan beleidsaanbevelingen voor ‘groenere’ sport- en fitnesssectoren. Deze aanbevelingen zullen in het voorjaar op een slotconferentie worden gepresenteerd op de FIBO beurs voor fitness, wellness and health in Keulen.