Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Herziening Maatlat Duurzame Veehouderij uitgesteld

Gepubliceerd op: 14 november 2023

Het huidige certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is geldig tot 1 januari 2024. Het College van Deskundigen heeft besloten om de herziening van dit certificatieschema uit te stellen in afwachting van duidelijkheid over een aantal belangrijke beleidsthema’s.

Herzieningstraject

Bij de periodieke herziening van de MDV-certificatieschema’s onderzoekt SMK of een ambitieverhoging mogelijk is en welke maatregelen kunnen worden toegevoegd. Tijdens een herzieningstraject wordt inbreng gevraagd van onder andere gebruikers, leveranciers van stalinrichting, onderzoekers en overheid. Het College van Deskundigen stelt vervolgens voorstellen voor wijzigingen op, die tijdens een openbare hoorzitting worden voorgelegd aan belangstellenden. Uiteindelijk besluit het College van Deskundigen, op basis van alle reacties en inbreng, tot publicatie van het nieuwe certificatieschema. 

Reden uitstel

In 2023 werden de nodige politieke en maatschappelijke ontwikkelingen verwacht, onder andere vanuit ontwikkeling van een Landbouwakkoord en Convenant dierwaardige veehouderij. In de loop van dit jaar werd echter duidelijk dat deze ontwikkelingen niet (op korte termijn) afgerond zouden gaan worden. Bij een herziening wil SMK zoveel mogelijk eventuele randvoorwaarden meenemen vanuit trajecten als ‘dierwaardige veehouderij’ en de invulling die de overheid wil gaan geven aan een aantal beleidsthema’s nu het Landbouwakkoord niet tot stand is gekomen. De doorlooptijd om een herziening zorgvuldig te doen voor 1 januari 2024 werd te kort. Daarom heeft het College van Deskundigen Dierlijk besloten om de herziening uit te stellen. 

Vervolg

Dit betekent dat het huidige certificatieschema ongewijzigd wordt verlengd. De aanvullende besluiten tot nu toe worden voor 1 januari 2024 in het schema verwerkt. SMK stuurt een nieuwsbericht wanneer de verlengde versie (MDV.15) wordt gepubliceerd.