Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Ongewijzigde verlenging Maatlat Duurzame Veehouderij

Gepubliceerd op: 24 november 2022

De Maatlat Duurzame Veehouderij is een certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen. Het huidige certificatieschema is geldig tot en met 31 december 2022. Het College van Deskundigen Dierlijk besloot om dit certificatieschema met een jaar ongewijzigd te verlengen.  De Maatlat Duurzame Veehouderij is een certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen. Het huidige certificatieschema is geldig tot en met 31 december 2022. Het College van Deskundigen Dierlijk besloot om dit certificatieschema met een jaar ongewijzigd te verlengen.

Versie certificatieschema

SMK (Stichting Milieukeur), ontwikkelaar en beheerder van het schema heeft MDV14 versie 3 gepubliceerd op de website. De aanvullende besluiten die het College van Deskundigen de afgelopen twee jaar voor de Maatlat Duurzame Veehouderij heeft genomen, zijn in het certificatieschema verwerkt.  

Volgende herziening

SMK bereidt de komende tijd een herziening van het certificatieschema voor, die waarschijnlijk in 2023 gaat plaatvinden. Hierbij zullen de ontwikkelingen vanuit beleid, onderzoek en sectoren meegenomen worden in aanpassingen van de eisen. Naar verwachting wordt in het voorjaar een oproep gedaan voor inbreng. Het College van Deskundigen Dierlijk zal vervolgens op basis van beleidsontwikkelingen en inbreng besluiten hoe de herziening verder verloopt.  

Over de Maatlat Duurzame Veehouderij

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s ammoniakemissie, bedrijf & omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, fijnstof en klimaat.